Klub Hlásek, o.s. je občanské sdružení, které má za cíl poskytovat potřebné služby v obci, zejména vzdělávací, kulturní a sociální. Občanské sdružení provozuje v současné době tyto aktivity:

  • Jesle Hlásek
  • Zájmové aktivity pro děti i dospělé
  • Klub seniorů
  • Příměstské tábory
  • Kulturní akce
  • Odborné přednášky a besedy

Klubový řád (Jesle a Klub).doc (246 kB)

Každý se může stát členem klubu a využívat následující výhody - volný vstup na kulturní akce a do herny, sleva na zájmové aktivity a přednášky.

Přihláška za řadového člena Občanského sdružení a klubu dětí Hlásek.doc (26,5 kB)

 

Všechny tyto aktivity probíhají v nově zrekonstruovaném Komunitním centru HLÁSEK. Centrum najdete na adrese: Pod Svahem 266, 267 18 Hlásná Třebaň.

 

 

 

 

 

Historie vzniku Klubu Hlásek

Jsme velmi rádi, že se nám společnými silami podařilo nové komunitní centrum vybudovat. Při příležitosti poděkování všem zúčastněným bychom rádi shrnuli historii vzniku komunitního centra v Hlásné Třebani.

 

Vloni na jaře se konala schůzka rodičů, kteří neměli kam umístit své předškolní děti. Tady vznikla myšlenka založit klub dětí, který by předškolní péči poskytoval. Jana Gartová a její rodina nabídla zdarma prostory ve svém rodinném domě, založili jsme občanské sdružení, obec zakoupila a zapůjčila vybavení, rodiče se pustili do přestavby prostor. V září 2011 jsme otevřeli jednu třídu Klubu dětí Hlásek. Díky skvělému personálu, který pracoval za minimální mzdy se nám podařilo dětem nabízet kvalitní, moderní vzdělávání a prostředí, ve kterém byly velmi spokojené. Pořádali jsme několik divadelních představení, besídek a jiných kulturních akcí. Nastartovali jsme nabídku zájmových kroužků, kde se začaly potkávat také děti jiného než předškolního věku. Na pořádaných besedách pro rodiče se setkávali také dospělí z naší obce. O naše aktivity se zajímali odborníci z řad pedagogických odborníků.

Pro další rok ale hygiena nepovolila pokračování provizorního provozu v rodinném domě a navíc počet dětí z Hlásné Třebaně a Rovin, které potřebovaly umístění do MŠ se blížil ke třiceti, na což prostory nestačily. Stále čekáme na  to, až bude obci poskytnuta dotace na stavbu obecní mateřské školy, a tak jsme si pronajali budovu Pod Svahem 266 a začali rekonstrukci. Založili jsme společnost Mateřská škola s.r.o. a vyjednávali s dotčenými úřady o všech povoleních a nutných úpravách, abychom dostali souhlas s provozováním mateřské školy, která může být zapsána do školského rejstříku a snažit se o získání alespoň částečného příspěvku od státu.

Dále jsme získali oprávnění provozovat v budově komunitního centra jesličky pro naše nejmenší a povolení provozovat v budově zájmové aktivity pro všechny generace.

Jsme moc rádi, že samotná výstavba nových prostor se stala společenskou událostí, na které jsme poznali a setkávali se s mnohými sousedy, a těšíme se na další setkání.