Angličtina

Angličtina s rodilým mluvčím

lektor: Kevin Robert Caslava
kdy: středa, sledujte předběžný rozvrh
kde: Budova ZŠ Hlásek ( 100m přes řeku od nádraží Zadní Třebaň)
cena: 2.500 Kč /15 lekcí (skupina 3 a více) / 45 minut děti a 60 minut dospělí
individuální lekce: 450 Kč 1 člověk, 500 Kč 2 lidé nebo rodinná lekce (platí se 15 lekcí)

Kevin u nás v Hlásku pracuje od září 2012. Od září 2013 bude v naší MŠ Hlásek a Základní škole Hlásek 3x týdně a  povede dopolední hodiny konverzace a odpolední aktivity. Kevin se nám osvědčil již v minulém školním roce a i letos v létě na anglickém příměstkém táboře, proto jsme jeho lekce zařadili i do odpoledního programu Hlásku, Kevin si pro  Hlásek vyhradil celé pondělí a čtvrtek odpoledne a od 13:00 do 18:00 a bude k dispozici pro vaše potřeby. Je možné pracovat jak ve skupině, tak individuálně. K dalším aktivitám v angličtině s Kevinem se můžete připojit v odpoledních blocích Klubu " Po škole".

Předběžně plánujeme  v pondělí od 16:00 skupinu rodiče s malými dětmi a ve čtvrtek od 16:00 skupinu pro děti z prvního stupně. Zbytek lekcí je na individuální potřebě přihlášených. Čas i potřeby je možno upravit dle vašich požadavků.Kevin začne naplno působit v Hlásku od prvního týdne v září. Pokud máte chuť se zdokonalit v agličtině nebo jen nechat děti, aby pomalu vstřebávali cizí řeč, ozvěte se nám prosím co nejdříve na telefon 724 903 405.

Kevin Robert Caslava - profil

 • Rodilý mluvčí z Ameriky s krásným kalifornským přízvukem.

 • Španělština jako druhý jazyk zvládnutá slovem i písmem, komunikativně se blížící úrovni rodilého mluvčího.

 • Držitel vysokoškolského diplomu z filosofie.

 • Držitel certifikátu TEFL Worldwide Prague, anglická gramatika a systém výuky angličtiny pro cizince.

 • Jeden rok výuky v Oklahomě pro studenty s poruchami učení.

 • Individuální výuka matematiky, angličtiny, čtení a španělštiny.

 

Angličtina s českým lektorem

lektor: Tereza Matoušková
kdy: čtvrtek, pátek - s¨ledujte předběžný rozvrh
kde: učebna centra Hlásek
cena: 2.250 Kč / 15 lekcí

Angličtina i její vyučování je pro mě koníčkem. Při výuce se snažím co nejvíce zohlednit individuální potřeby klienta, ať se jedná o dospělého či o dítě.

Tereza bude vyučovat v MŠ, ZŠ a v Klubu " Po škole".


Tereza Matoušková - profil

 • Pedagogická fakulta UK obor český jazyk - občanská výchova

 • Studium pro výchovné poradce na FF UK

 • Jazykové vzdělání:  angličtina - zkouška FCE

 • Učitelka angličtiny na VOŠ tělovýchovy a sportu Palestra

 • Lektorka angličtiny pro jazykovou školu Glossa

 • Učitelka angličtiny na základní škole v Černošicích