Přírodovědný a turistický kroužek

Kde: sraz vždy v budově MŠ

Kdy: V úterý od 15:00

Lektor: Ivana Pezlová

Cena: 1500,- /pololetí (750,-Kč děti z MŠ)

Výlety, hry s přírodou a v přírodě, pohyb v přírodě, turistika, objevování a tvoření