Zpívánky pro nejmenší

Kde: v hernách Jeslí Hlásek (U Kapličky)

Lektor: Iva Baráčková

Kdy: středa 9.30

Cena: 100,-Kč /lekce