Dodávka jídel

30.06.2011 19:02

Podařilo se nám zajistit dodávku obědů a uzavřeli jsme za tímto účelem smlouvu ze Školní jídelnou ZŠ Řevnice. Pro přípravu svačinek budeme spolupracovat s místní jednotou COOP.