Plánované besedy

21.11.2011 18:34
  • Dětský vývoj řeči – 9.1.2012
  • Čteme s nečtenáři – 24.1.2012
  • Respektovat a být respektován – 9.2.2012
  • Výchova pro vztah k matematice – 21.2.2012