Provozní čas Klubu dětí Hlásek

27.07.2011 17:23

Kvůli rozcházejícím se informacím, jež byly zveřejněny a zaslány rodičům ohledně provozní doby Klubu dětí Hlásek, si dovolujeme oznámit, že

provoz Klubu dětí Hlásek je od 7.00 hodin do 18.00 hodin.