Základní škola Hlásek bude zapsána ve školském rejstříku

12.01.2013 21:35

Základní škola Hlásek bude od září zapsána ve školském rejstříku. Chceme, aby naše školka i škola fungovaly jako klasická školská zařízení, která se liší nadstandartí péčí a individuálním přístupem. Školní děti budou zapsány pouze v naší škole, nebude tedy důvod k dodatečným zkouškám ve státní škole.

Školné za měsíc bude činit maximálně 5000 Kč bez stravy. Prostory školy budou přístupné i pro děti, které jezdí vlakem.  Pro děti bude zajištěna  odpolední družina a zájmové kroužky. Minimální plánovaný počet je 8 dětí, maximální počet nepřesáhne 14 dětí na jednu třídu.