Založme místní KNIHOVNU PRO DĚTI

18.08.2011 22:00

Protože čtení považujeme za základ vzdělání, chtěli bychom dětem nabídnout v klubu co nejširší výběr knih. V rozpočtu na vybavení klubu počítáme s nákupem knih, ale rádi bychom knihovnu rozšířili co nejvíce. Proto Vás prosíme o spolupráci.

 

Pokud máte doma dětské knihy, které můžete věnovat, budeme rádi, když nám je přinesete do klubu. Protože ale víme, že se leckdo nerad vzdává knih, navrhujeme, aby každá rodina, která chce a může, přinesla čtyři pět knih ze své knihovny jako roční zápůjčku knihovně klubové. Knihy budou označeny jménem dítěte nebo rodiny, která je zapůjčila. S knihami budeme pracovat v klubu, ale také si je děti budou moci půjčovat domů v klasickém měsíčním nebo týdenním režimu.

 

Po roce si můžete knihy vzít zpět, nebo zápůjčku i během roku obnovovat či rušit. Pokud se provoz osvědčí, můžeme pak pokračovat ve vedení dětské knihovny i v obecní mateřské škole.

 

Knihovnu budeme také průběžně doplňovat z vlastních zdrojů. Paní knihovnice z knihovny v Obecním úřadě Hlásná Třebaň přislíbila objednávat vždy několik knih z Výměnného knihovního fondu středočeského kraje.

 

Uvítáme i jakékoliv dětské časopisy (Sluníčko, Kouzelná školka, Dáda, Medvídek Pú apod.). Účast na tomto projektu můžete nabídnout i svým známým z okolí, kteří mohou také obohatit fond knihovny a využívat služeb knihovny.

 

Pokud se Vám náš nápad líbí, budeme se těšit na spolupráci a věříme, že takto budeme děti vést ke kladnému vztahu ke knihám a trávení času s knihami.