Pomáháme

Hlásek se hlásí k principu sociální zodpovědnosti.Kromě placených služeb se snažíme také podporovat sociálně slabé osoby.
Vytváříme podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.Neustále vymýšlíme aktivity pro podporu vztahů v rámci komunity,
čímž sledujeme do budoucna prevenci sociálně-patologických jevů u mládeže.

Hlásek v současné době podporuje:
  • sociální stipendia pro děti z rodin s nízkým příjmem
  • vytváření pracovních podmínek pro uplatnění matek s dětmi - hradíme část školného pro děti zaměstnanců, vycházíme vstříc matkám při slaďování práce a péče o děti a domácnost
  • volný vstup pro seniory na každoměsíční setkání Klubu seniorů
  • vybrané zájmové aktivity zdarma
  • symbolický pronájem prostor pro lektory a odborníky, kteří by měli zájem provozovat své aktivity v rámci Komunitního centra Hlásek