ŠKOLA HLÁSEK v Hlásné Třebani

"Pojďte s námi hledat nové cesty základním vzděláváním."

        Vzhledem k situaci v okolních školách (plná kapacita, menící se ředitelé a učitelé) jsme se rozhodli již od září 2013 zaregistrovat Školu Hlásek do rejstříku škol a otevřít jednu třídu s kapacitou 15 dětí (1. a 2. třída). Vzdělávací program bude vycházet z Rámcového vzdělávacího programu schváleného MŠMT a bude kontrolován Českou školní inspekcí. V rámci tohoto programu chceme aplikovat všechny naše níže uvedené cíle a záměry, abychom vytvořili co nejpřirozenější prostředí pro učení našich dětí.

 

            Co  je u nás jiné?:

  • individuální práce s dítětem - malá skupina dětí (max 15 dětí), vyšší počet personálu
  • přirozené prostředí pro učení - časové i tématické rozvržení vzdělávání se přizpůsobuje individuálním potřebám každého dítěte, respektuje jeho zájmy a nadání
  • bezpečné a podnětné prostředí pro učení - chyba se netrestá, z chyby se učíme,  hodnocení je formativní (popisuje pokroky, formuluje další cíle)
  • použitelnost poznatků v životě -  důraz na rozvoj základních dovedností potřebných pro získávání stále se měnících informací - schopnosti samostatně se učit, rozumět informacím, umět je použít a kriticky o nich přemýšlet
  • motivace - nikoliv známky, ale maximální podpora chuti k učení - děti objevují, pracují s chybou – hledají vlastní řešení a ověřují jejich platnost, spolupracují a vzájemně se učí, učitel nepředává hotové poznatky, ale připravuje prostředí pro objevování poznatků, hledá výzvy a moderuje diskuzi žáků
  • výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím od první třídy

Co máme?

  • Tým kvalitních pedagogů – P. Polechová (učitelka matematiky), M. Bosáková (speciální pedagog), ověřený americký rodilý mluvčí
  • Inovativní, ale již vyzkoušený koncept vzdělávání
  • Již vybudované zázemí pro odpolední volný čas – družina, zájmové aktivity v Komunitním centru Hlásek

Předpokládaná výše školného bude 5 000,-Kč/ měsíc. Dále budeme jednat s obcemi, které běžně platí za každé dítě v základní škole, aby platili i rodičům našich dětí. To by mohlo snížit školné ještě o dalších 1000 - 1500,-Kč.

Předběžný zápis 25.1.2013 v 16.00 v Komunitním centru Hlásek

Hledáme!!!

      

  • Posilu do týmu pedagogů – nejlépe učitel/ka 1. stupně ZŠ, který/á neučí, ale připravuje žákům výzvy a moderuje jejich diskuzi (čeština, 2 – 3 dny v týdnu)