Hlavní myšlenky školy

„Svět se neustále mění, škola výrazně ne. Pojďte s námi objevovat nové cesty pro základní vzdělávání .“

Naše škola nechce zavádět nové alternativní metody vzdělání ani není vystavěna na konkrétní filosofii. Stejně tak si nemyslíme, že děti ve státní škole nedostanou od kvalitních učitelů kvalitní vzdělání. Chceme zkusit vytvořit přirozené prostředí pro vzdělávání, hledat novou podobu školy, která by odpovídala měnícímu se světu a  využít výhody relativní nezávislosti na řízeném systému vzdělávání a na přidělené sumě peněz od státu:

 - malý počet dětí, více učitelů, automatická individuální péče bez potřeby doporučení odborníka nebo přidělení diagnózy
- přirozené prostředí pro učení: děti ani dospělí se dnes už neučí jen ve škole od učitele, ale neustále získávají a zpracovávají informace z internetu, filmů, her, sociálních kontaktů apod. Chceme, aby se výuka více přiblížila životu, ve kterém budou děti poznatky používat.
- vycházíme z toho, že děti jsou plnohodnotné lidské bytosti, ke kterým bychom se měli chovat se stejným, ne-li větším respektem, jež dopřáváme dospělým. To znamená respektovat jejich názor, nekřičet na ně, moci se přizpůsobit jejich zájmům, neponižovat je nekonstruktivní kritikou (ani snížením známky), naučit je pracovat s chybou (chyby nás učí, proto "nesmí" být hodnoceny jako neúspěch) - asi jako fungující tým lidí v práci, která vás baví a dává vám smysl
- lidé jsou přirozeně zvídaví, neboť se narodili do neznámého světa, který touží poznat, z čehož vyplývá neutichající touha učit se. Jsou v tom dobří a nikdo je k tomu nemusí nutit. Jedná se o evolucí danou vlastnost, kterou chceme maximálně využít. Věříme, že děti se učí nejlépe, pokud jsou v prostředí, ve kterém mají svobodu následovat své vlastní zájmy a ve kterém se cítí bezpečně, a naším úkolem je takové prostředí jim poskytnout.

Víme, že je to nelehký a pro mnohé kritiky naivní úkol, ale věříme, že i cesta hledání a zkoumání může být pro děti více obohacující než přijímání hotových poznatků, které nemají možnost sami objevit nebo hodnotit.

 

Programy, které používáme nebo se jimi inspirujeme:

 

Matematika podle Prof. Hejného (učebnice nakladatelství Fraus)

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (www.kritickemysleni.cz)

Vzdělávací program Začít spolu akreditovaný MŠMT a odpovídající Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání