Adopce

22.04.2012 13:33

Založena nová stránka týkající se možnosti podílet se na rozvoji obce, pomocí tzv. "adopce"