Iva Matějková, Mgr.

Iva Matějková, Mgr.

Člen sdružení

Telefon:   737 728 204

E-mail: skolkahlasek@seznam.cz 

  

 

Vzdělání:

  • Střední pedagogická škola Beroun
  • PedF UK, Praha - ruský jazyk, hudební výchova 
  • PedF UK, Praha - studium pro výchovné poradce
  • PedF JEP, Ústí n. L. - anglický jazyk

 

Další kvalifikace:

Vzdělávací program pro školský management – Dopady vstupu ČR do EU v ekonomické oblasti, v oblasti legislativy, srovnání školských systémů v EU

Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky ve školství  - Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti škol

Seminář Nový správní řád a jeho aplikace ve školách a školských zařízeních

Pilotní kurz Projektový management

Kurz Vlastní hodnocení škol

Kurzy v oblasti informačních technologií, certifikát ECDL

 

Praxe:

učitelka a výchovná poradkyně (Základní škola Křimická, Praha 15)

manažer – koordinátor (CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s.r.o.)

ředitelka školy (CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s.r.o.)

odborná referentka - odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury

lektorka anglického jazyka (jaz. studio Rollino, Vyšší odborná škola, Podskalská, Praha 2, Mezinárodní vysoká škola podnikatelství a práva, Praha 4)

překladatelka a jazyková korektorka – angličtina, ruština (spolupráce s nakladatelstvími, např. Votobia, BBArt, Eurolex Bohemia, Oldag, Nakladatelství SLÁVY DCERA spol. s r. o. ad.)

prezidentka sboru a předsedkyně občanského sdružení Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica

odborná referentka - odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury