Ceny a platby

 

1 den v týdnu: 1000 Kč měsíčně/ 250Kč na odpoledne

2 dny v týdnu: 1600 Kč měsíčně /200Kč na odpoledne

3 dny v týdnu: 1800 Kč měsíčně /150 Kč na odpoledne

4 dny v týdnu: 2000 Kč měsíčně / 125 Kč na odpoledne

5 dní v týdnu: 2200Kč měsíčně / 110 Kč na odpoledne

 

Náhrada absence 2x za pololetí po dohodě s Markétou Bosákovou

 

 

Platba Klub Po škole

Platbu provádějte vždy do 30.dne v měsíci ( platba je vždy na měsíc dopředu) nebo ihned po zapsání dítěte, pokud dítě nenastupuje od 1.dne v měsíci.

číslo účtu: 2249014319/0800 ( do zprávy pro příjemce vždy napište jméno dítěte)

variabilní symbol: 41

 

 

Platba zájmové aktivity

 

  • Angličtina 2500 Kč za pololetí u infividuálních lekcí cena dle dohody
  • Keramika 2800 Kč za pololetí
  • Keramika pro dospělé 3500 Kč / 90 minut 1x za 14 dní
  • Přírodovědný a turistický kroužek 1500 Kč za pololetí /750,-Kč pro děti z MŠ
  • Jóga pro děti 1000 Kč za pololetí / 500,-Kč pro děti z MŠ
  • Jóga pro dospělé 100 Kč na hodinu
  • Powerjóga a pilates 100 Kč na hodinu
  • Judo  a sportovní přípravka 1500 Kč za pololetí
  • Hudební nástroje / cena dle nástroje a délky hodiny (Cena: 30minut týdně - 3300,-Kč za pololetí,45 minut týdně - 4600,-Kč za pololetí)

 

číslo účtu: 2249014319/0800 ( do zprávy pro příjemce vždy napište jméno dítěte)

variabilní symbol: 51