Volná herna pro děti s rodiči

kdy: pondělí a úterý od 15.00 do 17.00
kde: velká herna (jesle)
vstup:
50 Kč
dohlížející lektor: zaměsnanci Hlásku

 

Možnosti herny
  • Děti si mohou pohrát v jesličkové herně nebo se mohou připojit k dětem na zahradě.

  • Pro rodiče je k dispozici kafe, čaj či jiné malé občerstvení.

  • Program je volný, nepravidelně zařadíme čtení s nečtenáři či zajímavé besedy pro rodiče.

  • V herně udržujeme pořádek a jsme ohleduplní k druhým.